Арилжааны дотоод дизайнерын үүрэг, чиг үүрэг

Интерьер дизайнер ялгаатай болгодог. Фото noh950

Яагаад заавал интерьер дизайнтай байх ёстой вэ?

Арилжааны дотоод засал чимэглэлийн дизайнер нь арилжааны зориулалттай зайг засах, засах ажлыг удирдан зохион байгуулах мэргэжлийн хүмүүс юм. Энэ мэргэжилтэн нь материал, байршил, орон зайн хуваарилалт, дотоод хананы зохицуулалтыг сонгох, барилгын ажлын бүх холбогдох мэргэжилтэнүүдийн хоорондын харилцааны захирал байж болно. Түүнчлэн, танай орон зайд архитектурын мэдлэгийг багтаасан засал чимэглэл, сэдвийг төлөвлөж, орон зайд үйл ажиллагааны болон зайг зөв хуваарилахад тань туслах болно.

Интерьер дизайнер нь мэргэжлийн туслалцаа гэхээсээ илүү барилгын ажлын явцад удирддаг.

Интерьер дизайны болон талбайн ажлын хоорондох харилцаа

Арилжааны дотоод засал чимэглэлийн чиглэлээр мэргэшсэн мэргэжлийн хүмүүс концепцын үе шатуудаас эхлээд барилгын төслийн төлөвлөлтийг эхлүүлэх болно. Түүний зорилго, байршлын санаануудыг цаашид ашиглахад зориулж санал болгосон зайг судалж, үнэлэх болно. Зохион бүтээгч барилгын талбайн шалгалтыг хийж дуусгах, барилга байгууламж дээр нарийвчлан хэмжих, барилгын зураг төсөл, техникийн үзүүлэлтүүдтэй нягт уялдаатай барилгын ажлыг эхлүүлэх ёстой. Энэ үеэр дизайнер нь үйлчлүүлэгчийнхээ хэрэгцээнд нийцсэн нарийн ширийн зүйлс, тавилга, өнгө, тоног төхөөрөмж, түүнтэй холбоотой объект, сансрын орон зай гэх мэт санаануудтай ажиллах болно.

Дотоод зохион бүтээгчийн зураг

Цуглуулсан мэдээллүүд нь барилгын үйл ажиллагааны нөхцөл байдал, ахиц дэвшлийг тусгасан зураг, схемийн зураглал гаргахад ашиглагдана.

" Дууссан зургууд" гэж нэрлэгддэг эдгээр зургууд нь дууссан сайтыг төлөөлөх, тавилга байрлуулах, зай талбайг бүхэлд нь байрлуулсан бүх орон зайгаар байршуулахад ашиглагдана. Эдгээр зураг нь материал болон суулгах зориулалтаар сонгох үйл явцын суурь болох болно.

Зарим нэгэн хэмжилтийг хийснээр дизайнер нь сансрын байрлалыг төлөвлөж эхлэх бөгөөд одоо байгаа элементүүдийг төслийн дизайн, архитектурт оруулах болно. Энэ үе шатанд дизайнер нь барилгын ажлын бүх шаардлагыг хангасан аюулгүй байдлын элементүүдийг шалгаж , тэдгээрийг зохицуулж, санал болгож буй засал чимэглэлийг танилцуулж эхлэх ёстой.

Арилжааны дотоод дизайнерын эцсийн бүтээгдэхүүн

Эцсийн алхамыг эхлүүлж байна. Энэ үе шатанд дизайнер нь үйлчлүүлэгчээс бүдүүвч зураг төслийг боловсруулах, санал өгөх, батлах. Энэ шатанд шаардлагатай зєвшєєрєл, зєвшєєрєл, материалыг бїрдїїлэх шаардлагатай . Дараа нь шинэ тоног төхөөрөмжийн угсралтын эцсийн шат, тавилга суурилуулах, бага зэргийн засвар, өөрчлөлтийг захиалагчийн өмнө хүлээлгэн өгнө. Төслийн туршид дизайнер нь төслийн оролцогчидтой харилцах харилцаагаа үргэлжлүүлэх, ахиц дэвшлийг хангах, аливаа асуудлуудыг цаг тухайд нь шийдвэрлэх боломжтой байх болно.

Арилжааны дотоод дизайнерууд нь үйлдвэрийн үйлдвэр, оффисын барилга, засгийн газрын зай , жижиглэн худалдаа, агуулах, зарим тохиолдолд орон сууцны талбайг бий болгох, өөрчлөхөд өргөн хэрэглэгддэг.

Тэдний ажил үнэхээр хүчтэй бөгөөд олон янз байдаг бол эдгээр төрлийн мэргэжилтнүүдийн судалгаануудаар дамждаг олон сорилт, сэтгэл хөдлөлүүд байдаг. Та хамгийн их зайтай байх боломжтой, гэхдээ зай зөв хуваарилалтгүйгээр ямар ч үнэ цэнэтэй байх болно, сайн дизайнтай газартай харьцуулахад.

Арилжааны дотоод дизайны шинэ чиг хандлага нь 3D хэвлэлт дээр үндэслэсэн бөгөөд таны бодлыг бодитоор авчирсан.