PEX-ийн сантехникийн олон төрлийн хэрэглээг ашиглахад ашиг тустай

Сантехникийн олон тооны хоолой нь зэс хоолойн хэлбэлзлийн өндөр хэлбэлзлийн шийдэл байж болох юм. PEX сантехникийн олон тооны хоолой нь орон сууцны ус түгээх шинэ арга юм. Олон төрлийн сантехникийн системүүд нь PEX уян холболттой уян хатан тэжээл бүхий халуун, хүйтэн усны хяналтын төвүүд юм. Хуванцар хоолойн суулгацтай холбоотой зардлууд нь уламжлалт хатуу хоолойн сантехникийн системээс илүү олон давуу талтай.

Сантехникийн олон төрлийн ажил яаж ажилладаг талаар

Тусдаа олон талт танхим эсвэл салангид олон талт сантехникийн систем нь халуун, хүйтэн усны шугамд үйлчилдэг. Хүйтэн усны холимог нь усан хангамжийн гол шугамаас тэжээгдэж, халуун устай холилдсон ус халаагчаас тэжээгддэг. Олон тооны усны даралт нь ирж буй үйлчилгээний шугамаар хийгддэг.

Тасалбар бүрт зориулагдсан шугам нь олон талт портоос эхэлдэг. Олон төрлийн сантехникийн системүүд нь усан хангамжийн шугамын орц дээр төвлөрсөн байршилтай, эсвэл томоохон орон сууц, орон сууцны барилгад, мини-олон талт төхөөрөмжүүд нь алслагдсан эд ангиудыг үйлчилдэг.

Сантехникийн олон давхрагууд нь хаалттай хана, үйлчилгээний шүүгээ гэх мэт тохиромжтой, хүртээмжтэй байрлалаар холбогдсон байдаг. Термопластик холимог ба ус халаагчийн хооронд 36-инч (босоо) болон 18 инч (хэвтээ) зайны доод хязгаар шаардлагатай. Портын олон хавтсыг хооронд нь холбох боломжтой.

Сантехникийн олон төрлийн ашиг тус

PEX хэрхэн олон төрлийн суулгах вэ?

ПЕК-ийн олон тооны бараг бүх байршилд суулгаж болно. Хүйтэн, халуун усны хэрэглээний байршил, байршил, мөс үйлдвэрлэгч, гадна холболт зэрэг тоогоор тоолж эхэл. Төрөл бүрийн хавтанг байрлуулах хананд хавтсан хавтан байрлуулна.