20 жижиг бизнесийг дэмжих болно

Жижиг бизнесийн эзэн байх нь урамшуулал боловч энэ нь бас сорилт байж болно. Хэрэв та хэтэрхий их сэтгэлийн дарамттай , хэтэрхий дарамттай байгаа бол амжилттай жижиг бизнес эрхлэгч байх гэдэг нь юу гэсэн үг болохыг онцолсон эдгээр жижиг бизнесийн нэр томьёог тунгаан бодох цаг гарга.

Бизнес эрхлэх нь юу гэсэн утгатай вэ

Амжилт олох, хүлээн зөвшөөрөх тухай ишлэлүүд

Менежментийн зорилго, сайн манлайллын талаархи саналууд

Бүтээлч сэтгэлгээгээ авна уу

Одоо та илүү сүнслэгээр мэдрэгдэж байгаа бол сэргээж харах боломжтой. Та том, хүчирхэг, илүү амжилттай жижиг бизнесийг бий болгохын тулд эдгээр урам зориг өгч буй зүйлсийг эргэн харах хэрэгтэй.