Гадаргуугийн засварын ажилд зориулж гаргасан өргөн сонголттой материалууд

Cladding-ийн давуу тал нь гоо зүйн гадуур явах

Үүсгэн байгуулах үйл явцыг бий болгох. Маттаас Лондон

Урьдчилан сэргийлэлтийн хөтөлбөрүүд нь барилгын салбарт хэрэгжиж байна. Үүний үр дүнд, нэг материалын нөгөө материалыг хэрэглэж байгаа гадаргуу нь одоо байгаа барилгуудын гаднах хэсгийг засах хамгийн түгээмэл сонголтуудын нэг болоод байна. Cladding нь барилга, шинэ харагдах байдал, шинэ амьдралыг бий болгож чадна, гэхдээ гоо зүйоос гадна энэ нь дулааны болон тусгаарлагчийн асуудлыг шийдэхэд хэрэглэгддэг.

Өндөр давхрагатай барилга, жижиг байшинд хязгаарлагдсан барилга байгууламжийг барьж байгуулахад бараг боломжгүй юм уу, боломжгүй бол давуу тал нь ашиг тустай байдаг.

Cladding ашиг тус

Ханын засал чимэглэлтэй ажиллах үед гоо зүйн арга барил нь асар их хүчин зүйл боловч гоо үзэсгэлэнг сайжруулснаас барилгын ажилд илүү их ач холбогдол өгдөг. Урт хугацааны туршид барилгын ажлын үр өгөөжийг олж авах барилгын ашиг тус:

Cladding Material Options

Барилга, засварын ажлын мөн чанараас шалтгаалан олон төрлийн барилгын материал байдаг.

Хамгийн алдартай материалын материалын сонголтуудын дөрөв дэх гол онцлогуудын талаархи тоймыг энд оруулав.

1. Нийлмэл самбарууд

2. Rain Screen Cladding Panels

3. Барьсан Cladding системүүд

4. Цемент хучлага

Одоо бэлэн байгаа өргөн сонголтууд болон тэдгээрийг дамжуулахад баталгаатай практик давуу талууд нь засварын ажилд нэмэлт өөрчлөлт хийхээс гадна гаднах засварын ажилд зардал хэмнэсэн хувилбар гэж тооцогддог. Бүр илүү шинэ материалууд хөгжсөн тул илүү сайн чанартай барилгууд нь шинэ бүтээгдхүүний хамгийн өндөр үнэтэй өрсөлдөх чадвартай болж чадна.